Bezpłatna pomoc przy składaniu wniosku o status osoby osiedlonej EUSS

W 2019 r., wraz z European Connections Forum. Zaczęliśmy pomagać mieszkańcom Unii Europejskiej w ubieganiu się o status osoby osiedlonej. Nie jest to nasza główny cel jako organizacji, ale widząc, że wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji i zostało pozbawionych jakiejkolwiek pomocy, nie mogliśmy przejść obojętnie. Dlatego też uzyskaliśmy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych licencję dla naszych wolontariuszy i zaczęliśmy pomagać osobom najbardziej potrzebującym. Uważamy, że niepewna sytuacja prawna może mieć niewyobrażalne konsekwencje w życiu, więc staramy się temu przeciwdziałać. 

© 2024 YellowScarf
Church House - Market Place, Evesham, WR11 4RW
Privacy Policy
Print From: https://yellowscarf.org/pl/