Ośrodek Terapii i Rozwoju

osrodek.pl
Ośrodek Terapii i Rozwoju to miejsce, którego celem jest niesienie pomocy ludziom, którzy szukają Polskiego specjalisty. W naszym centrum pracują Polscy: psycholog, terapeuta, psychoterapeuta, coach i logopeda.
Zapewniamy pomoc osobom, które borykają się z różnymi trudnościami takimi jak: hazard, uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od narkotyków. Oferujemy również wsparcie i psychoedukację dla: DDA (dorosłych dzieci alkoholików), DDD (dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) i osób współuzależnionych.
Jeśli masz problem z niepokojem, niskim poczuciem własnej wartości, problemy ze złością i inne, zapewniamy terapię ogólną.
Często rodzice skarżą się na trudności w związku wychowaniem dzieci. Ośrodek Terapii i Rozwoju zapewnia psychoterapię dzieci i młodzieży, jak również pomoc logopedy.
Zapewniamy terapię ogólną dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju oraz doświadczającymi trudności emocjonalnych.
W naszym ośrodku zadbasz o własne zdrowie psychiczne. Wspieramy także naszych klientów w procesie rozwoju poprzez wyznaczanie celów i planowanie działania - coaching.
Znajdziesz u nas terapię indywidualną i grupową, dodatkowo szkolenia oraz pomoc logopedy.
Nasz ośrodek to przede wszystkim ludzie w nim pracujący. Jesteśmy zespołem specjalistów z różnych dziedzin mającymi jeden wspólny cel:
Zapewnić najlepsze leczenie i rozwój, pomóc w znalezieniu indywidualnego rozwiązania problemu. Zapewniamy leczenie w języku polskim. Więcej informacji na naszej stronie internetowej  osrodek.uk 
 
Ośrodek Terapii i Rozwoju – Yellow Scarf Support jest podmiotem zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii pod numerem 12403361. Posiadamy również licencję Federation of Drug & Alcohol Professionals (FDAP) numer 421.
 

Print From: https://yellowscarf.org/pl/