What we do

Nasze grupy wsparcia przeznaczone są dla osób, które cierpią z powodu nadużywania narkotyków, takich jak alkohol, narkotyki itp.


Rosnąca liczba pytań o rozszerzenie oferowanej pomocy skłoniła nas do działania i stworzenia czegoś nowego. 


Odkrywanie, kultywowanie i rozwijanie hobby jest bardzo ważne dla naszego zdrowia i życia.


Wielkanoc i Boże Narodzenie to szczególny czas dla nas wszystkich.


W 2019 r. wraz z European Connections Forum. Zaczęliśmy pomagać mieszkańcom Unii Europejskiej w ubieganiu się o status osoby osiedlonej.


Yellow Scarf organizuje różne zajęcia, takie jak wycieczki rowerowe, pikniki rodzinne, wycieczki górskie, itp.


Print From: https://yellowscarf.org/pl/