Zespół

Z pasji do ludzi

Ośrodek Terapii i Rozwoju to przede wszystkim zgrany zespół współpracujących ze sobą specjalistów: psychologów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów z wieloletnią praktyką zawodową. Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy czerpią radość z pomagania, pamiętając o szacunku dla drugiego człowieka.

Eliza Giermaniuk Eliza Giermaniuk

Eliza Giermaniuk

Jestem terapeutą uzależnień. W terapii najważniejszy jest dla mnie kontakt z drugim człowiekiem oparty na szacunku, akceptacji i empatii. Kontakt oparty na usłyszeniu i zobaczeniu drugiej osoby z całym jej życiowym doświadczeniem. Poprzez taką właśnie wspierającą relację człowiek ma szansę spotkać się sam ze sobą, otworzyć się na własne możliwości i dzięki temu poprawić relację z sobą samym, bliskimi i otoczeniem. Od wielu lat problem uzależnień jest mi bliski. W 2013 otrzymałam tytuł Community Hero Award w Herefordshire za mój wkład w pracę z osobami dotkniętymi problemami w tym środowisku. Jako terapeuta akredytowany przez PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oferuję również POP, czyli Program Ograniczania Picia. Pomagam osobom uzależnionym w rzuceniu nałogu lub ograniczeniu jego destrukcyjnych skutków. Zajmuję się także partnerami osób uzależnionych, pomagam w radzeniu sobie z adaptacją i postępowaniem z osobą uzależnioną. Wspieram rodziców dzieci nadużywających alkoholu, narkotyków, gier, internetu oraz wszystkie osoby, które są na granicy uzależnienia. Zajmuję się następującymi uzależnieniami od: alkoholu, narkotyków, hazardu, gier komputerowych czy internetu. Oferuję również wsparcie i psychoedukację dla: (dorosłych dzieci alkoholików), DDD (dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) i osób współuzależnionych. Większość uzależnień to poważne problemy i nie wolno ich bagatelizować. Bardzo trudno samemu bez odpowiedniego wsparcia wyjść z uzależnienia, a jego skutki bywają katastrofalne zarówno, jeżeli chodzi o zdrowie, jak również relacje rodzinne i sytuację materialną. Jako terapeuta uzależnień zajmuję się również wspieraniem osób na granicy uzależnienia. Jeżeli więc czujesz, że zaczynasz mieć problem – nie ryzykuj. Pomogę Ci ocenić, na ile to, co się dzieje w Twoim życiu jest niebezpieczne i co zrobić, aby nie przekroczyć tej bardzo cienkiej granicy. Prowadzę również: krótkoterminową terapię par, treningi asertywności, pracę nad poczuciem własnej wartości i wsparcie dla osób LGBT. Terapię zazwyczaj rozpoczynam od indywidualnej konsultacji, na której ustalamy cel terapii, poszczególne etapy oraz dobieramy rodzaj terapii na podstawie wielu różnych czynników. Dla osób z daleka możliwe są konsultacje Skype jednak muszą być one uzupełnione o osobiste spotkania.

Rafał Piekarczyk Rafał Piekarczyk

Rafał Piekarczyk

Jestem terapeutą uzależnień, prowadzę indywidualną terapię uzależnień oraz terapeutyczne grupy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji oraz zachowań. Jestem terapeutą akredytowanym przez KBPN - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jestem również członkiem BACP - British Association for Counselling and Psychotherapy. Podlegam superewizji grupowej oraz indywidualnej. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez różne szkolenia oraz treningi. Związki z leczeniem uzależnień mam od 2006 roku. Najpierw w Polsce w prywatnym centrum uzależnień, później w Wielkiej Brytanii. W roku 2011 zorganizowałem pierwszą polskojęzyczną grupę wsparcia w Worcester. W 2013 roku założyłem organizacje Yellow Scarf w której byłem dyrektorem zarządzającym. Od 2019 jestem również powiernikiem Yellow Scarf CIO. Przez cały ten czas aktywnie pomaga osobom uzależnionym głównie prowadząc sesje grupowe, ale też indywidualne.  Współpracuje z organizacją Cranstoun dla której prowadzę sesje jeden na jeden oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Udzielam konsultacji dla kuratorów sądowych, opiekunów socjalnych i kuratorów dziecięcych. Uczestniczę również w panelach oceniających w przypadkach przemocy domowej, również w przypadkach, gdy przemoc dotyka dzieci.  Zajmuję się terapią uzależnień od substancji (alkohol, narkotyki, lekarstwa) oraz od zachowań (hazard, Internet, gry, itp.) Oferuję również wsparcie i psychoedukację dla osób współuzależnionych (DDA oraz DDD)

Alina Babik – Richens Alina Babik – Richens

Alina Babik – Richens

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Od czasu ukończenia studiów w 2003 roku, stale podnoszę swoje kwalifikacje zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Praktykę psychologiczną zdobywałam m.in. w Szpitalu Klinicznym, Ośrodku Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz w Prywatnej Klinice Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrocławiu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz warsztatów i treningów terapeutycznych i rozwojowych w UK. Współpracowałam z Polish Psychologstis’ Assiotiation, gdzie udzielałam konsultacji psychologicznych. Jestem członkinią British Psychologists Society. Obecnie jestem terapeutką w organizacji charytatywnej The Upper Room w Londynie. Stosuję podejście integratywne: w zależności od potrzeb klienta łączę nurty terapii poznawczo – behawioralnej, terapii przez sztukę, NLP i coachingu. Prowadzę zarówno terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach, jak i terapię długoterminową. Wykształcenie: Mgr Psychologii, Master NLP, Bereavement Counselling Diploma, Art Therapy Diploma, Addiction Therapy Diploma, REBT Rational Emotive Behaviour Therapy Diploma. Pomagam w następujących trudnościach: niepokój i zaburzenia nerwicowe, depresja, żałoba, niskie poczucie własnej wartości, problemy rodzinne, utrata pracy, problemy ze złością, problemy w związku partnerskim, rozwój osobisty i coaching. Pracuję zgodnie z kodeksem zawodowym psychologa British Psychologists Society, moją pracę poddaję regularnej superwizji oraz podnoszę swoje zawodowe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i treningach. Sposób prowadzenia terapii: Osobiście Telefonicznie Video – calls

Gosia Ligas

Life Coach Jestem life coachem, mentorem, przedsiębiorcą, trenerem i pracownikiem społecznym. Przez ostatnie 10 lat uczestniczyłam i organizowałam różne projekty edukacyjne oraz eventy w całej Europie, co na co dzień pozwala mi lepiej zrozumieć zmagania moich klientów. Dziś moje starania skierowane są na tworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozwoju dla innych ludzi. Aby lepiej pomóc moim klientom podjęłam certyfikację Life Coacha w ramach Academy of Modern Applied Psychology. Podczas studiów w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University zaczęłam prowadzić swój pierwszy biznes oraz współpracować i tworzyć nowe organizacje charytatywne. Szybko znalazłam się w miejscu, w którym życie biegnie szybciej, niż bym sobie tego życzyła. Ponieważ zainteresowanie rozwojem osobistym i coachingiem rozpoczęły się ponad 11 lat temu, pozwoliło mi to po długich latach depresji, lęku i niskiej samooceny, przejąć kontrolę nad swoim życiem za pomocą terapii i małych kroków. Wiem, jak ciężko jest żyć bez wiary w siebie, bez zaufania sobie, a także, że jest to pewna droga do emocjonalnego i materialnego bankructwa. Nauczyłem się, jak wykorzystać to, co obecnie mam w życiu, do budowania mojej misji, którą jest dzielenie się narzędziami i energią, które poznałam na własnej skórze tak, aby człowiek w sobie znalazł siłę i wytrwałość. Nie wierzę w złote jajka i narzędzia podane na srebrnej tacy. Wierzę w proces, który zachodzi dzięki wewnętrznej pracy. Podczas sesji coachingowych analizuję sytuację, w której jest obecnie mój klient, pomagam mu zobaczyć ją z różnych perspektyw. Zadaję pytania, które ułatwiają wyznaczenie celów, misji i wizji życia, jakie ma mój klient. Pomagam zaplanować kolejne kroki, a co najważniejsze uczę go wiary w siebie, żeby mógł sam sobie poradzić ze wszystkim.

Gosia Szok Gosia Szok

Małgorzata Szok

Psycholog z wykształcenia i pasji, z specjalnością psychologia kliniczna, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej praktyk metody Kid's Skills Kiedy spotykam się z drugim człowiekiem, najbardziej zależy mi na zbudowaniu relacji terapeutycznej, która opiera się na zaufaniu, zaangażowaniu, realizacji powstałych celów oraz zagłębieniu się w tym, co powstaje w przestrzeni terapeutycznej. Pracuję z osobami w kryzysach emocjonalnych, wspieram w umocnieniu poczucia własnej wartości osoby chcące lepiej zrozumieć siebie, ale także osoby z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami. Specjalizuje się w pracy z dziećmi oraz wspieram rodziców dzieci, których rozwój przebiega nietypowo z różnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju, oraz doświadczającymi trudności emocjonalnych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Cały czas jestem w procesie dokształcania, oprócz pracy terapeutycznej podejmuję liczne szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Daria Bazgier

Z wykształcenia jestem pedagogiem i logopedą. Studia podyplomowe z logopedii ukończyłam na UP w Krakowie, pracą o rozwoju mowy u dzieci dwujęzycznych. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że z tym tematem zwiążę swoje życie zawodowe jako logopeda na długo. W zawodzie logopedy pracuję od 10 lat, najpierw wolontariaty i praktyki w Polsce, a po przyjeździe do Anglii w 2011 roku rozpoczęłam pracę, jako nauczyciel polskiej szkoły i logopeda. Lubię powtarzać, że mam zaszczyt pracować z superbohaterami! Dla mnie zarówno dzieci, jak i rodzice, którzy troszczą się o mowę i dwujęzyczność swoich dzieci, szczególnie tutaj za granicą, którzy czasem muszą dojeżdżać na zajęcia nawet 40 minut (i więcej) często dwa razy w tygodniu, to są superbohaterowie! Jeśli chodzi o zajęcia on-line, służę pomocą w razie wszelkich wątpliwości dotyczących rozwoju mowy i wad artykulacyjnych. Jeśli chodzi o wady wymowy pomagam także dorosłym. Umawiamy się wówczas na konsultacje logopedyczne, w czasie których przeprowadzam wywiad logopedyczny i decydujemy na ile jestem w stanie pomóc danej rodzinie w formie on-line. W gabinecie pracuję także z dziećmi z ASD i innymi zaburzeniami, ale niestety tego nie dam rady wykonać przez internet, służę jednak pomocą w doborze metody i materiałów do pracy w domu. Mam ukończone szkolenie z "Tapingu w logopedii" i wspomagam terapię logopedyczną umiejętnym stosowaniem taśm

Print From: https://yellowscarf.org/pl/